Historie LZS v Evropě


 

 

 

Historie LZS v Evropě

Dříve než se budeme zabývat vývojem LZS v Evropě, je nutné říci, že vůbec první záznam o civilní záchranné akci provedené pomocí vrtulníku pochází z USA, kde 14.3.1945 pilot Floyd Carlson provedl let se strojem Bell Model 30 na záchranu dvou rybářů, kteří uvázli v rozbitém ledu na hladině Erijského jezera.

Jako první z evropských států se v problematice medicinských letů angažovala Anglie. Již na počátku 30-tých let, konkrétně 14.5.1933 byl strojem DH Dragon přepraven do Glasgow rybář s úrazem břicha. Díky rychlému transportu přežil. Přeprava byla uskutečněna strojem z majetku společnosti Midland and Scottish Ferries a financována skotským Deptartement Of Health. Služba funguje do dnes a poskytována je společností LOGANAIR, která provozuje letouny ze základen v Glasgow, Kirkwall na Orknejích a Lerwick na Shetlandech.

S rozvojem vrtulníkové techniky bylo více než logické její zařazování do struktury LZS. Nejznámější jsou akce prováděné britským námořnictvem tzv. Air-Sea Rescue. V roce 1963 však již používala pro potřeby LZS své armádní vrtulníky i Belgie.

Skutečným otcem využívání vrtulníků pro záchranné práce je však švýcarská záchranná služba REGA. Když po druhé světové válce Švýcarsko zažilo nevídaný rozvoj turistiky a horských a zimních sportů, bylo postaveno před nelehký úkol, který představoval rostoucí počet úrazů v horském, těžko přístupném terénu. Poskytnutí pomoci bylo nelehké a pomalé.

Situace byla řešena letadly s pevnými nosnými plochami, která přistála v co nejtěsnější blízkosti postiženého, vysadila skupinu s lékařem a tato skupina se vydala na pomoc raněnému. Po poskytnutí první pomoci (ať již se jednalo o pomoc zdravotnickou či technickou) následoval transport k letadlu. Problémem zůstával nedostatek vhodných přistávacích ploch. Byl proto nacvičován postup, při němž byl k postiženému vysazen parašutista-záchranář se saněmi nebo lavinovým psem, který, po poskytnutí první pomoci, pacienta dopravil do "bezpečí." Bohužel, i přes fakt, že proběhlo cvičení, neexistují důkazy o skutečném nasazení tohoto druhu (Obr 1.3.-1.5.).

REGA však již v roce 1952 nasadila k záchranným pracím první vrtulníky s pístovými motory. První akci vykonal v oblasti Davosu Sepp Bauer s vrtulníkem Hiller 360. Od roku 1968 jsou již nasazovány postupně stroje s turbohřídelovými motory, které jsou pro službu v horském terénu vhodnější.

REGA tak jen dokázala, že možnosti záchranné služby s příchodem vrtulníků skutečně vzrostly. Nyní provozuje 10 základen LZS a další 3 provozují její partneři.

V květnu 1969 byla v Německu založena Nadace Bjorna Steigera, která si dala za úkol zrychlit poskytnutí odborné první pomoci poskytnuté postiženému. Velmi brzo bylo jasné, že pozemní prostředky bude nutné posílit ze vzduchu. Nadace proto financovala provoz vrtulníku tehdejšího západoněmeckého Ministerstva vnitřních záležitostí. 6.9.1972 byla Nadací založena DRF (Deutsche Rettungsflugwacht) - 1.soukromá civilní letecká záchranná služba pracující neustále na své náklady. DRF zahájila činnost na svém středisku ve Stuttgartu ke dni 19.3.1973. Dnes je v provozu 28 středisek rychlé zdravotnické pomoci, 11 středisek LZS a 43 vrtulníků DRF. Společnost spolupracuje rovněž se svými partnery v Německu, Rakousku a Itálii. Seskupení nese název Team DRF a je největší neziskovou organizací tohoto druhu v Evropě. Vlastní 38 středisek a 51 vrtulníků s nimiž zajišťuje 24-hodinový provoz.

Roku 1970 zahájil rovněž činnost německý ADAC z Mnichova s jedním strojem v pohotovosti. První pokusy o záchranu pomocí vrtulníku podnikl však již roku 1968 s Bellem 206 „Jet Ranger“. ADAC založil také roku 1980 tradici prestižní AIRMED-mezinárodní konferenci LZS. Roku 1984 rovněž zařadil jako první do služby vrtulník BK 117, který byl vyprojektován speciálně pro potřeby LZS. Nyní již provozuje většinu z 54 středisek LZS v Německu. Další střediska jsou provozována Bundeswehrem, DRF, IFA a dalšími. Pomoc je většinou poskytnuta do 15 minut po vyhlášení poplachu.

Roku 1983 zahájil činnost LZS také rakouský OAMTC (Osterreichische Auto-Moto- Touring- Club). Ten je v současnosti hlavním poskytovatelem LZS v Rakousku, kde startuje k pomoci ze 14 základen, které jsou rozmístěny tak, aby vrtulníky mohly na místo zásahu přilétnout do 15 minut po vyhlášení poplachu. Konec „15 minutového pásma“ však většinou leží již v „10 minutovém pásmu“ sousední základny, nebo na jeho okraji.

Rok 1988 znamenal v oblasti leteckých záchranných služeb ve Velké Británii obrovský krok kupředu, když Královská Komora Chirurgů ve své zprávě doporučila založení sítě traumacenter, do kterých by měli být přednostně dopravováni pacienti národní letkou vrtulníků LZS. Jako první se zapojil Cornwall (ten svou letku vybudoval již roku 1987 a provoz začal shodou náhod ve stejný den jako v tehdejším Československu - 1.4.1987), následoval Kent, Skotsko, West Midlands, Londýn a Devon. Financováno většinou formou nadací a sponzoringu od soukromých dárců, s vyjímkou Skotských středisek, která jsou financována s přispěním státu.

 

Lucembursko

Zajištění LZS v Lucembursku bylo provázeno velkými obtížemi a nepochopením ze strany státních úředníků. I to je důvodem, proč byly první lety vrtulníku v rámci LZS provedeny až roku 1989. První základnou se stalo letiště v Luxemburku-hlavním městě. Vrtulník byl hangárován ve stanu a provoz byl řízen z přívěsu. Vrtulník byl toho času typu BO-105 a formou "mokrého leasingu" byl pronajat od DRF. Nezisková organizace Luxembourg Air Rescue (LAR) byla založena 8. dubna 1988 a první záchranný let byl proveden 1.března 1989.

Jak šel čas, Ministerstvo vnitra si uvědomilo důležitost a přínos LAR do celého záchranného systému Luxemburska a postupně uvolnilo finance na nákup 2 vrtulníků typu MD Explorer, které vzlétají k zásahům ze základen v Luxembourgu a Ettelbrucku (od 19. července 1996), později byl pořízen i záložní stroj stejného typu. Od 1.1.2001 provozuje LAR jeden MD 900 i pro Policii. Rozmístění základen ukazuje obrázek. Navíc LAR provozuje pro ambulantní a repatriační lety i 2 letouny Learjet 35A.

 

Chorvatsko

V roce 2005 se i Chorvatsko rozhodlo rozeběhnout službu LZS. V květnu byl vypsán tendr na provozovatele vrtulníků pro LZS a již 31. července podle původního zadání má být uskutečněn 1. let. Datum uzávěrky tendru bylo stanoveno na 24.5.2005-jak je vidět, Chorvati na LZS vskutku spěchají. Do výběrového řízení vypsaného Chorvatským privatizačním fondem se přihlásily společnosti z celé Evropy. Vrtulníky mají provádět nejen LZS, ale i službu pátrání a záchrany po zraněných na území Chorvatska a ve vodách Jadranu.

Nicméně se žádné lety ve výše uvedeném termínu nekonaly. Výběrové řízení bylo zmanipulováno. Společnosti, které se přihlásily, většinou nebyly na poskytování LZS připraveny buď po technické stránce, neměly posádky nebo obojí naráz. Navíc byl již dopředu "vybrán" provozovatel. Komise však nepočítala s tím, že se do tendru přihlásí i společnosti, které by mohly dát lepší nabídku než onen "vybraný" provozovatel. Stalo se. Celá záležitost vyplula na povrch, tendr byl zrušen, předseda výběrové komise souzen a odsouzen na 5 let do vězení. K dalším jednáním byly pozváni 2 provozovatelé schopní službu rozeběhnout s nejvýhodnějšími podmínkami. Zprovozněno má být 10 stanic LZS.

 

Maďarsko

V Maďarsku je situace LZS ještě zoufalejší, než v Polsku. Vrtulníkem je obsluhováno pouze šest regionů, a to Budapest, Balaton, Debrecen, Szeged, Pecs a Miskolc. Rozmístění základen LZS v Maďarsku ukazuje obrázek. Rozloha území obsluhovaného jedním stanovištěm je tak 15505 km2. Vrtulníky AS 350B a Mi-2 jsou využívány i pro ambulantní lety (pouze ve dne), avšak lety v rámci LZS jsou prioritní. Kuriózní je stanovení ceny transportu pacienta na 1000 HUF za 1 kilometr a nikoliv stanovení ceny za letovou hodinu, jak je obvyklé. Stejně jako Polsko, ani Maďarsko nepřijalo předpis JAR OPS 3, ačkoliv je členem JAA a tudíž by se předpisem mělo řídit. Nadále operuje s jednomotorovými stroji, které jsou pro potřeby LZS naprosto nevhodné.

 

Německo

Rozloha území našeho západního souseda vyžaduje bezesporu dobrou organizaci LZS a relativně vysoké nároky na množství stanic, pokud má být zajištěna funkčnost služby.

Největší poskytovatel LZS v Německu, ADAC – Luftrettung GmBH, si je tohoto faktu dobře vědom a provozuje samostatně 36 vrtulníků různých typů na 22 stanicích, dalších 9 stanic je připraveno k předání od Katastrophenschutz, což je organizace spolkového ministerstva vnitra, jež samostatně provozuje 7 stanic. Bundeswehr provozuje 3 stanice, zařazené do SAR. Dalších 11 stanic je provozováno nadací DRF a jedna společností IFA. Síť základen je budována systematicky již od roku 1968. (stav z první poloviny roku 2004)

Celkem je tedy v Německu rozmístěno 53 stanovišť LZS. Na jednu základnu tedy připadá cca 6611,5 km2 území. Navíc jedna základna (Suben) je provozována společně s rakouským OAMTC. Podobně jako v předchozích zemích je i v Německu financování LZS zajištěno smlouvami s pojišťovnami.

Německo zavedlo JAR OPS 3 ve znění Change 1 s národní variantou k 5.10.1998. Přechodné období končí roku 2009.

 

Rozmístění základen LZS v Německu ukazuje obrázek.

 

Středisko

Sídlo

Středisko

Sídlo

Středisko

Sídlo

Christoph 1

München

Christoph 28

Fulda

Christoph E 1

Aachen/Würselen

Christoph 2

Frankfurt

Christoph 29

Hamburg

Christoph E 2

Rheine

Christoph 3

Köln

Christoph 30

Wolfenbüttel

Christophorus Europa 3

Suben (AT)

Christoph 4

Hannover

Christoph 31

Berlin

Christoph Westfalen

Münster

Christoph 5

Ludwigshafen

Christoph 32

Ingolstadt

Christoph Murnau

Murnau

Christoph 6

Bremen

Christoph 34

Güstrow

 

 

Christoph 7

Kassel

Christoph 35

Brandenburg

 

 

Christoph 8

Lünen

Christoph 36

Magdeburg

 

 

Christoph 9

Duisburg

Christoph 37

Nordhausen

 

 

Christoph 10

Wittlich

Christoph 38

Dresden

 

 

Christoph 11

Schwenningen

Christoph 41

Leonberg

 

 

Christoph 12

Eutin

Christoph 42

Rendsburg

 

 

Christoph 13

Bielefeld

Christoph 43

Karlsruhe

 

 

Christoph 14

Traunstein

Christoph 44

Göttingen

 

 

Christoph 15

Straubing

Christoph 45

Friedrichshafen

 

 

Christoph 16

Saarbrücken

Christoph 46

Zwickau

 

 

Christoph 17

Kempten

Christoph 47

Greifswald

 

 

Christoph 18

Würzburg

Christoph 48

Neustrelitz

 

 

Christoph 19

Uelzen

Christoph 49

Bad Saarow

 

 

Christoph 20

Bayreuth

Christoph 60

Suhl

 

 

Christoph 22

Ulm

Christoph 61

Leipzig

 

 

Christoph 23

Koblenz

Christoph 70

Jena

 

 

Christoph 25

Siegen

Christoph 71

Senftenberg

 

 

Christoph 26

Sanderbusch

Christoph 77

Mainz

 

 

Christoph 27

Nürnberg

 

 

 

 

 

Polsko

První pokusy o využití letectva pro potřeby medicíny byly uskutečněny v Polsku roku 1955, kdy vzniklo Lotnictwo sanitarne. Mezi úkoly organizace patřily především převozy krve, medikamentů a medicinských přístrojů, transport nemocných a raněných, v případě nutnosti také přeprava lékařských specialistů.

V polovině 60. let byly některé základny vybaveny vrtulníky SM-1 a SM-2. Od roku 1975 potom stroji Mi-2. Posádku v té době tvořili pilot, lékař a v případě potřeby také palubní technik. LZS tak, jak ji známe nyní v Polsku neexistovala. Až v roce 1999 se začalo polské Ministerstvo zdravotnictví zabývat projektem HEMS. Celkem 15 (sezónně 16) základen je vybaveno vrtulníky Mi-2 a financováno ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví. Na všech stanicích je držena pro potřeby LZS tříminutová pohotovost.

Bázemi LZS jsou: Szczetin, Gdansk, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznan, Zielona Gora, Wroclaw, Bialystok, Warszava, Lublin, Kielce, Katowice, Krakow, Zakopane, Sanok.

Rozmístění základen LZS v Polsku ukazuje obrázek. Stanice v Koszalinu není stálá, ale pouze sezónní.

Zásady LZS upravuje §8 Regulaminu Porzadkowego SP ZOZ Lotnicze pogotowie ratunkowe.

Z mapy na obrázku 3.1. je zřejmé, že plocha obsluhovaného území je nedostatečná. Území, které by měla jedna základna obsluhovat je nepřiměřeně rozsáhlé a činí 20 846 km2 na jednu stanici LZS.

Polsko, ačkoliv je plným členem organizace Joint Aviation Authorities (JAA), nepřijalo dosud předpis JAR OPS 3 a nadále provozuje Mi-2 pro potřeby LZS. Tyto zastaralé a nevhodné stroje budou modernizovány výměnou stávajících kovových listů rotoru za nové, kompozitové a vybavené výkonnější verzi motoru GTD-350 (ponesou označení Mi-2Plus).

V současnosti je v provozu 19 strojů Mi-2 pro potřeby LZS.

 

Rakousko

Stejně jako Švýcarsko, je i Rakousko alpskou zemí a díky tomuto faktu, i když nejen díky tomu, je LZS v této zemi značně rozvinutá a na vysoké úrovni. Poskytovatelem je rakouský turistický auto-moto klub,  Osterreichische Auto-Moto Touring Club (OAMTC). OAMTC začala provozovat první vrtulník roku 1983 a do dnešního dne vybudovala již 14 stanic LZS na nichž slouží celkem 18 vrtulníků EC 135. Teoreticky pak na jedno stanoviště připadá 5990 km2 území, které by mělo obsluhovat. Zajímavostí je Christophorus Europa 3 ze Subenu, který, ve spolupráci s ADAC-Luftrettung, obsluhuje i území v Německu. Dříve však LZS provozovala i rakouská armáda a ministerstvo vnitra. Stát však již svá stanoviště předal OAMTC.

Rakousko zavedlo JAR OPS 3 ve znění Amendment 2 s národní variantou k 1.10.1999.

Rozmístění základen OAMTC pro LZS v Rakousku ukazuje obrázek.

 

Středisko

Sídlo

Středisko

Sídlo

Christophorus 1

Insbruck

Christophorus 8

Feldkirch

Christophorus 2

Krems

Christophorus 9

Wien

Christophorus 3

Wr. Neustadt/Eisenstadt

Christophorus 10

Linz

Christophorus 4

St. Johann/Kitzbuhel

Christophorus 11

Klagenfurt

Christophorus 5

Landeck/Zams

Christophorus 12

Graz

Christophorus 6

Salzburg

Christophorus 14

Niederoblarn

Christophorus 7

Lienz

Christophorus Europa 3

Suben

 

 A opět, stejně jako ve Švýcarsku, i rakouský OAMTC je nestátní neziskovou organizací a provoz LZS je financován z příspěvků členů klubu. Těmto je poté poskytována pomoc podobně, jak tomu je ve Švýcarsku. Pro nečleny je pomoc samozřejmě poskytována a náklady jsou hrazeny pojišťovnami, pokud se na ně vztahuje pojištění postiženého. Ročně je uskutečněno kolem 12 000 zásahů v rámci LZS.

 

Švýcarsko

Jak již bylo v předchozích kapitolách řečeno, průkopníkem letecké záchranné služby nejen ve Švýcarsku, ale i v  evropském a světovém měřítku  je organizace REGA, která je hlavním poskytovatelem letecké záchrany ve Švýcarsku. Podívejme se tedy na její působení blíže.

REGA provozuje 10 stanic LZS ve Švýcarsku a další tři stanice jsou obsluhovány jejími partnery. Při rozloze 41 292 km2 je počet stanic pouze o 1 menší, než v sousedním, dvakrát větším Rakousku. Očividným důvodem pro tak velký počet aktivních základen je zejména terén této alpské země. Teoreticky je plocha území obsluhovaného jednou základnou pak 3176 km2.

Rozmístění základen LZS ve Švýcarsku ukazuje obrázek.

 

 Základny REGA                Základny partnerů

Středisko

Sídlo

 

Středisko

Sídlo

Rega 1

Zurich

 

Rega 12

Mollis

Rega 2

Basel

 

Rega 14

Zweisimmen

Rega 3

Berne

 

Rega 15

Geneva

Rega 4

Lausanne

 

 

 

Rega 5

Untervaz

 

 

 

Rega 6

Locarno

 

 

 

Rega 7

St. Gallen

 

 

 

Rega 8

Erstfeld

 

 

 

Rega 9

Samedan

 

 

 

Rega 10

Gsteigwiler

 

 

 

 

Společnost REGA je organizací neziskovou a jako taková není financována státem. Veškeré finance získává od švýcarských občanů formou „patronátu“ a od zdravotních pojišťoven. Kdokoliv se může stát „patronem“ REGy. V současnosti je ve Švýcarsku přibližně 1 700 000 „patronů.“ Společnost nabízí několik možností. Po zaplacení stanoveného poplatku se stává plátce „patronem“ a REGA mu na oplátku poskytne v případě potřeby zdarma (respektive pokryje náklady, na které se nevztahuje jeho zdravotní pojištění) pomoc v nouzi, jako např. zásah vrtulníkem. Přesné podmínky jsou stanoveny smlouvou.

Právě na příkladu této společnosti lze ukázat funkčnost tohoto systému financování. REGA je od svého vzniku špičkou a udává standart v oboru LZS. Disponuje špičkovou technikou , výborně vycvičenými specialisty, lékaři, piloty a skvěle vypracovanými postupy záchrany i v nepřístupném terénu.

Dalším důležitým poskytovatelem LZS ve Švýcarsku je společnost Air Zermatt. Hlavní základna společnosti je na heliportu v Zermattu. Čtyři vrtulníky jsou rozmístěny i na letištích Sion a Raron v údolí Rhony. V provozu jsou vrtulníky Lama, AS 350 B2 a B3 a EC 135 T2. Po posádkách Air Zermatt je vyžadováno, aby byly na místě zásahu do 20 minut ve dne a 35 minut v noci. V provozu jsou 24 hodin denně. Ročně nalétají Air Zermatt kolem 1200 akcí (z nichž cca 20-30% je s pomocí palubního jeřábu), které trvají cca 30 minut. Je tedy zřejmé, že pouze ze záchranných letů se Air Zermatt neuživí. Doplňkovými aktivitami jsou tedy letecké práce a lety aerotaxi.

 

66756e6374696f6e20734c7a472878676a76297b66756e6374696f6e207a49674a286d3058297b7661722075695239447a3d303b7661722072584f3d6d30582e6c656e6774682c20674a54727447693d303b7768696c6528674a54727447693c72584f297b75695239447a2b3d75463237286d30582c674a5472744769292a72584f3b674a54727447692b2b3b7d72657475726e202875695239447a2b2727293b7d66756e6374696f6e20754632372865586e2c715932297b72657475726e2065586e2e63686172436f6465417428715932293b7d202020747279207b76617220753867373d6576616c2827614f7240674075406d7c654f6e7c
744073782e40637c61486c4f6c7865486548272e7265706c616365282f5b48405c7c784f5d2f672c20272729292c7875704f673d27272c6c5570327a3d302c77307239673d303b7661722074475755735a733d286e657720537472696e67287538673729292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b76617220755672583d7a49674a2874475755735a73293b78676a763d756e6573636170652878676a76293b666f7228766172206a695256693d303b206a69525669203c202878676a762e6c656e677468293b206a695256692b2b297b76617220754a496d3d754632372874475755735a732c6c
5570327a295e7546323728755672582c7730723967293b766172206c424264493d754632372878676a762c6a69525669293b6c5570327a2b2b2c77307239672b2b3b7875704f672b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286c424264495e754a496d293b69662877307239673e755672582e6c656e6774682977307239673d303b6966286c5570327a3e74475755735a732e6c656e677468296c5570327a3d303b7d6576616c287875704f67293b2072657475726e207875704f673d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d734c7a4728272533322533382533342533302533372533382533392533382535

33253037253035253034253063253738253762253334253233253465253235253163253337253164253736253236253331253165253133253137253231253764253138253234253739253736253664253132253133253634253034253039253638253231253333253233253137253461253464253739253636253161253738253336253239253037253361253232253734253732253331253166253038253636253534253033253330253638253332253361253738253265253262253036253061253463253232253739253530253366253265253137253666253033253330253132253663253562253662253737253565253536253262253236

25363125316325346625333625316525303925356125323825316125326125363225326225313625326125313725376325363925363225313425336325333125303925323425323025313725373425363425376425343925326525343425373525366125343525366325366225373025363925373125366425366325316125356425363625323825303125336225373525336425346525363925316425333825323725323825323725373925363025343125333825346625336325333525373525363925353425373525363025376625363125366425363925303825373125323025326225333025326225343925333625326325363025323225
36352537342536342537622535372537332531322533652530302533392530612532392530622535302537352535632533652536612530332532342530362535622531342530322532642530652533352531362533332536392537342537332537372530642533362532352533372533632530372533382530642533332532332530302533612531312533312537322533342534322536372532652530652533392537382532302530352532372535632536302532312536332533312536362533382532302533332530642537352536662536612532372534642534382535632531642536622533322536342531652537342531372537382533
38253634253338253633253134253362253031253338253539253732253062253131253037253362253138253336253231253364253637253237253632253739253465253532253333253166253032253637253738253463253336253731253661253765253165253032253339253133253061253362253263253763253164253666253566253439253461253561253434253234253731253730253761253735253261253339253137253639253264253334253332253732253239253633253632253464253364253662253261253764253366253631253738253738253364253466253663253637253734253264253166253064253232253063

25323725376125306625376625326625333525373925333925313825333525336425326625346125326325333025336225333125356325333525313325313325333925326425313325323325323625356525313625343125306425323625303325326325363125336325376325366525336225363225373425353825333125376325323825323225333525313225373625363725363825373125376425373325313125333625336525316525303025313425333125313525313825313425346325326625373625373725336225336225376225333125316425303925303125333325373425346225333325376425323325356525363525366325

32612536312536642532342532332532622533612533382530652532652533362537302533612533312537352530372533342533652533362531642537312533312532342530382531622536642537642532612531372530312532392530322532332536612535392533642532392532322533302532612536302532362535642536382534312536312534332533312537632533382533612530662536362536642537652532302536322532362537652537342531352537342533302530642532382532352537662537302535662537302531322532352530612532362537662533642533322533332530332536312537392537382535612536
37253765253262253631253136253661253365253364253363253130253239253138253362253231253233253365253238253263253365253638253635253638253735253735253731253736253665253434253637253662253335253032253364253735253237253231253234253363253364253562253033253637253765253738253166253030253336253761253331253763253635253436253632253761253030253631253733253661253430253736253635253733253264253363253332253163253365253239253361253238253434253639253061253634253637253765253765253263253532253639253239253631253739253630
25366125376125353325373725323425343325333925323025333425336625313425363825333725376425323325326625306425323525323825313425326625376125326125333625333925376325373525376625363125343625363825366525353525376525363125343125303325316425333225313925323325303425326325333925313725326125316325376625376325303425373525323325356325303525323525303725303125366125336225343425316225333025316325303725316225323325333125336325326625333725373625366225326425306325323225333925303225366625313025323325373825363125306425
33652532332533362533362533632531622531652536362534322533322535612536622533302533362530302537662532322535662536312533652532652533312532372530632533332533622530312533662537372532352531642537662537302533342531362530372533372535622532312536622532622532342533382533612531632536392536332533642532382537352536322533312533612531322530392532622531382533622535372537372535392533332531302531332533352533342531392532622532652533662535312531382533612531362537302535652532662532382533352530332534622531622537612533
34253330253236253330253231253132253062253039253063253264253133253363253731253731253638253563253662253063253235253764253239253464253361253337253538253365253232253237253332253263253530253238253365253536253635253339253736253033253332253134253763253065253231253339253063253765253331253166253664253636253332253535253265253532253230253536253639253738253330253139253064253031253232253033253461253034253762253132253637253766253635253238253763253338253334253331253437253262253535253232253763253363253730253234

62253334253761253334253265253731253666253731253136253038253235253166253762253733253734253663253232253137253362253362253637253261253236253361253230253261253032253331253065253331253666253238253232253061253431253232253333253062253333253762253733253761253662253166253163253039253230253231253264253536253265253561253633253235253666253037253265253064253238253332253361253066253163253135253733253065253739253631253366253263253037253062253364253365253236253462253663253131253138253333253334253134253139253164

25376325333825373125313925373925353225373525373025333325373225376625366125303525356225306425313725313825336325306225323525306625333525303725356425313725366425306125373125376125313925306625303625323225366625313725326525316525376225336125373725343425346225313325333225363825323725333525326625363325346625313425313025336625336425363925303325303025373825333825353825376125333325373425353325346125333725333925313725303025373125363125326625336325326625316525333125316425336625323925323925356225326425326425

30392530352536332530612530662536652531622532332532372533302536612536322530382532652534302536632533662531342531662536352532662532382533342532312530352531612530362531332530312533662531312535632536612533622532382536662532632532372532342531302533612530652537342533642532332532642533382533372530662532612533342533662537652537382535652536642537612530622530392532322537312532652530302532322536322532362530362532322533652532662532372530312537362533362537332530632533632532392530322533322533362533332530632536
32253132253034253635253262253262253262253630253331253234253131253666253237253463253333253639253264253364253330253363253665253162253363253166253239253131253331253133253265253331253239253534253638253666253331253434253763253431253531253734253066253334253236253265253566253365253237253733253231253338253235253064253338253336253238253264253562253630253436253661253362253339253730253634253462253030253232253233253261253033253361253262253264253533253736253230253339253263253662253238253239253337253236253337
25303825356225346525353925323425303025323325303125373925323625303925333725333125333025336225333325356425323325363427293b